EL tjek

Langt de fleste elinstallationer er udført korrekt af autoriserede installatører, men desværre ses det også, at opgaver er lagt i hænderne på folk der enten er ligeglade, eller ikke kender til regler og bekendtgørelser.

I mange tilfæde kan dette være en kilde til irritation, hvis fx fejlstrømsafbryder eller sikringer går.

I værste tilfælde er forkert udførte elinstallationer årsag til brand. Sikkerhedsstyrelsen har anslået, at elinstallationer er årsag til omkring 790 brande om året.

Derfor er det en god ide at tjekke dine elinstallationerne er sikre. Det gælder især i ældre boliger, eller i boliger hvor der er udført til- eller ombygninger.

Mariager El-Center til at udføre et el-tjek før/efter en bolighandel og undgå ubehagelige overraskelser efter handelen