Nybyggeri

Opførelse af nye parcel- og sommerhuse samt tilbygninger til eksisterende er arbejdsområder, hvor vi hos Mariager El-Center oplever kontinuerlig aktivitet.

Vi indgår i faste teams med flere tømrer- og murerfirmaer og udfører årligt 10-20 parcel- og sommerhuse.

Arbejdet omkring opførelse af private boliger tager altid udgangspunkt i en plantegning af det forestående byggeri.

Mariager El-Center indtegner en standardinstallation og tegningen gennemgås med slutbrugeren.

Gennemgangen leder oftest til, at der fremstilles en ny tegning, der præcist svarer til det ønskede.

Er der tale om meromkostninger i forhold til stadardinstallationen udarbejdes der et tilbud, således bygherren kender den totale omkostning, inden byggeriet sættes i gang.

Dette forløb har vi stor succes med, og vi oplever mange bygherrer og slutbrugere, der er meget tilfredse med forløbet og ikke mindst resultatet.