Profil

.

Mariager El-Center er en traditionel elinstallatørvirksomhed med forankring i det lokale miljø i området omkring Mariager Fjord. Gennem de seneste 20 år har vi leveret elløsninger i lokalområdet, uddannet lærlinge og bidraget aktivt til erhvervslivets udvikling i regionen.

I de seneste år har Mariager El-Center skridt for skridt gennemgået et generationsskifte, der har sikret både flow og fornyelse. Erfaringen forbliver i virksomheden, og nye idéer er kommet til.

Selv i en mindre virksomhed som Mariager El-Center er det vigtigt at dele viden og erfaringer og hele tiden sørge for, at medarbejderne videreuddanner sig parallelt med udviklingen af nye teknikker, metoder og samarbejdsformer.

Ligesom virksomheden som helhed har udviklet sig og nu også indgår i større entrepriser i det meste af jylland, skal også medarbejderne hele tiden udvikle sig og udvide deres kompetencer. For os drejer det sig om at bevare en sund forbindelse mellem virksomhedens erfaring og traditioner og nye idéer og udviklinger i faget.

Installationsopgaverne udføres primært lokalt i området omkring Mariager Fjord, men der opleves en stadigt større aktivitet væk fra fjordområdet – ikke mindst med projektorienterede opgaver.